Hold your beliefs lightly

(Opdracht: schrijf het verhaal bij deze titel)

De kleine, door de Afrikaanse zon geblakerde, missionaris beklimt de trappen naar de preekstoel en verzinkt dan even in stilte om zich voor te bereiden op de preek die hij aanstonds gaat houden.

Het is een gewone zondagse dienst, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, in een katholieke kerk in Limburg. De reguliere rituelen worden door de dienstdoende pastoor afgewerkt en ik zit erbij en kijk ernaar.

Niet omdat ik dat wil, maar ik ben 14 jaar en heb niets te willen. Ondanks mijn protesten moet ik van m’n ouders elke zondag naar de kerk. En ik weet dat zij mij later zullen vragen naar de inhoud van de preek, om te controleren of ik wel naar de mis geweest ben.

Maar deze week heb ik geluk want ‘mijn’ missionaris is er weer. Eens in de zoveel jaar heeft hij verlof en houdt hij tijdens zijn verblijf in Nederland een preek in onze kerk waarin vertelt hij van zijn leven in het verre Afrika. Van de vreemde culturen daar, van mensen die een heel ander leven leiden, die in andere goden geloven, die ander dingen belangrijk vinden en die tóch gelukkig zijn. En de kleine man vindt dat prima, heeft blijkbaar niet zo de behoefte om hen de boodschap van zijn God te brengen. Zijn God, die de mijne niet meer is.

Een week later, zondagochtend, zit ik niet in de kerk maar bij een vriendin. Ik heb een pact met mijn zus Hilde gesloten. Zij zal braaf naar de kerk gaan en mij nadien ophalen bij mij vriendin en mij de inhoud van de preek van de pastoor vertellen. Op die manier kan ik die thuis kan weergeven als mijn ouders er naar vragen. Een truc die we wel vaker toepassen.

Dit weekend is een tante van mijn vriendin op bezoek. Haar man is journalist en samen reizen zij de wereld rond. Tante Annie vertelt van het Midden Oosten, waar ze vaak zijn geweest. Ze beschrijft de mensen daar, die in ander goden geloven, een heel ander leven leiden, en toch gelukkig zijn.

“En hoe zit dan dan”, vraag ik, “als al die mensen niet in onze god geloven, dat zouden dan allemaal slechte mensen moeten zijn? Dat kan toch niet?”

“Je hebt gelijk. Alle culturen hebben wel een god, sommige zelf meerdere, en er is ook altijd wel sprake van een of andere hemel. Geen idee of die hemel er is, maar dat doet er ook niet toe. Als je in je leven doet wat je denkt dat goed is, ook al ga je daarbij af en toe de mist in, doe je het goed. Vertrouw op jezelf en verzin je eigen god. Maar in godsnaam, hou hem voor jezelf!”

maart 2016